Uw route naar duurzaam succes met Investors in People

Mensen staan centraal in uw organisatie met de Investors in People erkenning. Met het internationale Investors in People erkenningscertificaat laat u zien dat u een mensenbedrijf bent, dat de mensen centraal staan in uw opvattingen over succesvol samenwerken, het permanent en gelijktijdig ontwikkelen van mens en organisatie en dat u zich bewust bent van uw positie in de maatschappij. 

High Performance / Outperforming

investors in People ziet de benadering van High Performance en Outperformance als praktisch middel om organisaties te laten doorgroeien in belangrijke waarden als kennis, innovatie, kwaliteit, financiële gezondheid, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. 

Uit het onderzoek voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard bleek dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. 

Dit zijn de factoren:
  • Krachtige en inspirerende leiders
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden
  • Erkennen en waarderen van prestaties
  • Structuur van het werk
  • Continu verbeteren en vernieuwen
  • Adopteren van duurzame praktijken

 

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien presteren op een hoger efficiency niveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties die zich op drie of meer van deze principes focussen aanmerkelijke betere efficiency prestaties behalen, namelijk 8% boven het gemiddelde. 

Ontwikkelingsbenadering

Investors in People kent verschillende niveaus van organisatieontwikkeling, van: Developed, Established, Advanced, tot High Performing (ofwel Uitmuntend). Deze benadering stimuleert bedrijven, om te onderzoeken, of en op welke manier de prestaties kunnen worden verbeterd en talent beter kan worden benut.

  

 

 Direct naar de IiP Standaard 

Praktisch diagnose instrument

De Investors in People Standaard bestaat uit het IiP raamwerk, het IiP prestatie model en de IiP benchmark. Door de ontwikkeling met organisaties, in de praktijk van alledag, garanderen we de praktische toepasbaarheid en zorgen we dat de administratieve belasting beperkt blijft. Investors in People is een unieke verbeter- en ontwikkelmethodiek, géén zoveelste managementsysteem of certificering van werkprocessen. De route naar High Performance met een IiP Accreditatie.
 
 
  

Investors in People Het Raamwerk voor High Performing

Neem nu contact met ons op!

Human Age

Wat hebben Jan Rotmans met "Verandering van tijdperk", De"Nieuwe Business Modellen" van Jan Jonker,"Verdraaide Organisatie" van Wouter Hart en "Entering the Human Age" van Jeffrey A. Joerres (Manpower) met elkaar gemeen. Lees meer...

Investors in People Performance Model

Lees meer...

Investors in People Standaard Versie 6

De nieuwe Investors in People Standaard v6
Na 10 jaar wordt de Investors in People standaard weer grondig herzien. Lees meer...

High Performance en Investors in People

André de Waal is the world’s leading authority on the behavioural characteristics of organisations that Outperform their peers. Lees meer...

Outperformance

What it means. And how to achieve it. Lees meer...

De Nieuwe Investors in People Standaard

De nieuwe Investors in People Standaard werd op 15 september 2015 gelanceerd.  Lees meer...