Bouwen aan een veerkrachtige organisatie voor duurzaam succes.

Mensen staan centraal in uw organisatie met de Investors in People erkenning. Met een internationale Investors in People Award en erkenningscertificaat laat u zien dat u een mensenbedrijf bent, dat de mensen centraal staan in uw opvattingen over succesvol samenwerken, het permanent en gelijktijdig ontwikkelen van mens en organisatie en dat u zich bewust bent van uw positie in de maatschappij. 

 

Versterk de focus van uw organisatie en werk aan verbetering en vernieuwing

investors in People ziet de benadering van High Performance en Outperformance als praktisch middel om organisaties te laten doorgroeien in belangrijke waarden als kennis, innovatie, kwaliteit, financiële gezondheid, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. 
Uit het onderzoek voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard bleek dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. 

De factoren voor groei in prestatie en efficiency:

  • Krachtige en inspirerende leiders
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden
  • Erkennen en waarderen van prestaties
  • Structuur van het werk
  • Continu verbeteren en vernieuwen
  • Adopteren van duurzame praktijken

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien presteren op een hoger efficiency niveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties die zich op drie of meer van deze principes focussen aanmerkelijke betere efficiency prestaties behalen, namelijk 8% boven het gemiddelde. 

 

 

.

 De verhalen

  

 

 


 


Het Investors in People Raamwerk

 


Deel deze pagina:

 

Investors in People Het Raamwerk voor High Performing

Neem nu contact met ons op!

De IiP Hefboom voor duurzaam succes

Lees meer...

Human Age

Wat hebben Jan Rotmans met "Verandering van tijdperk", De"Nieuwe Business Modellen" van Jan Jonker,"Verdraaide Organisatie" van Wouter Hart en "Entering the Human Age" van Jeffrey A. Joerres (Manpower) met elkaar gemeen. Lees meer...

Investors in People Standaard Versie 6

Lees meer...

High Performance en Investors in People

André de Waal is the world’s leading authority on the behavioural characteristics of organisations that Outperform their peers. Lees meer...

Outperformance

What it means. And how to achieve it. Lees meer...