Bouwen aan de organisatie van morgen.


Mensen staan centraal in uw organisatie met de Investors in People erkenning. Met een internationale Investors in People Award en erkenningscertificaat laat u zien dat u een mensenbedrijf bent, dat de mensen centraal staan in uw opvattingen over; succesvol samen-werken, het permanent en gelijktijdig ontwikkelen van mens en organisatie en dat u zich bewust bent van uw positie in de maatschappij. 

 

Versterk de focus van uw organisatie en werk aan verbetering en vernieuwing

investors in People ziet de benadering van High Performance en Outperformance als praktisch middel om organisaties te laten doorgroeien in belangrijke waarden als kennis, innovatie, kwaliteit, financiële gezondheid, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. 
Uit het onderzoek voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard bleek dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. 

De high performance factoren voor groei in prestatie en efficiency:

  • Krachtige en inspirerende leiders
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden
  • Erkennen en waarderen van prestaties
  • Structuur van het werk
  • Continu verbeteren en vernieuwen
  • Adopteren van duurzame praktijken

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien presteren op een hoger efficiency niveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties die zich op drie of meer van deze principes focussen aanmerkelijke betere efficiency prestaties behalen, namelijk 8% boven het gemiddelde

 

De IiP Kwaliteits-Standaard voor People Management is gebaseerd op hedendaagse (internationale) opvattingen en benaderingen van People Management en organisatieontwikkeling, zoals de gouden cirkel van Sinek (Why, How, What) en het gedachtegoed rond High Performance organisaties. Het is als een van de weinige organisatie- en managementmodellen een gevalideerde standaard.

 

De nieuwe generatie Investors in People:

 

 
 
 
 
 
 
De grootste, meest ervaren en gespecialiseerde aanbieder van evenement beveiliging en crowd management. 
Croonwolter&dros draagt met intelligente technologische elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en automatisering en informatiseringsoplossingen bij aan het duurzaam presteren van haar klanten. 
 
De Investors in People aanpak draagt bij aan

veerkracht, wendbaarheid en werkplezier. 

Voor mens en organisatie!

  


Workshop


 
 
 
 
 
 
 
 
Werken aan een gezamenlijke focus op ambities en kernwaarden van de organisatie. Lees meer ...
 

De Internationale Benchmark


Vergelijk uw prestaties met de standaard voor People Management 

Op de internationale site van Investors in People kunt een testen om te zien waar uw organisatie staat.

Klik hier voor de test.

Deel deze pagina:

 

Investors in People Het Raamwerk voor High Performing

Neem nu contact met ons op!

Workshop van Ambitie naar Doen

Lees meer...

Uitreiking Award aan Forbo Novilon

Op de foto wordt de award overhandigd aan directeur David Glancy door Jasper van Maren van Investors in People Nederland.

Lees meer...

Human Age

Wat hebben Jan Rotmans met "Verandering van tijdperk", De"Nieuwe Business Modellen" van Jan Jonker,"Verdraaide Organisatie" van Wouter Hart en "Entering the Human Age" van Jeffrey A. Joerres (Manpower) met elkaar gemeen. Lees meer...

De IiP Hefboom voor duurzaam succes

Lees meer...

Investors in People Standaard Versie 6

Lees meer...

High Performance en Investors in People

André de Waal is the world’s leading authority on the behavioural characteristics of organisations that Outperform their peers. Lees meer...

Outperformance

What it means. And how to achieve it. Lees meer...

Disclaimer

Lees meer...

Deel deze pagina: