Waar staan we voor

De kernboodschap van Investors in People Nederland

.............."We are Investors in People"..............
We exist to help every individual, and every team,
be the very best they can be.
"Because good People make a great business.”

Waarom?

Investors in People gunt alle leiders een gevoel van regie, grip, en vertrouwen in hun streven om het voortbestaan van de organisatie – of een ander collectief waaraan ze zich verbonden hebben – te verzekeren. Juist ook op de zeer lange termijn.

Hoe?

Werkelijk duurzame organisaties – of een ander collectief waarin mensen met elkaar samenwerken –weten hoe ze de individuele belangen, drijfveren en wensen van mensen kunnen verbinden aan de collectieve doelen van de organisatie. Ook in een periode van transitie, waarin vertrouwde hiërarchische structuren, beloningsystemen, vormen van leiderschap en manieren om met elkaar samen te werken herijkt worden.

Wat?

Inspirerende en succesvolle leiders doorleven dat sterke, werkelijk duurzame organisaties zijn gebouwd op een duurzame samenwerking tussen mensen. Zij weten dat de resultaten van het collectief beter worden wanneer individuele mensen zich mede-eigenaar voelen, wanneer ze samenwerken met anderen, zich gewaardeerd weten en wanneer ze steeds opnieuw uitgedaagd worden en de kans krijgen zichzelf verder te ontwikkelen. Investors In People leert organisaties hoe ze moeten leiden. Hoe ze moeten samenwerken met hun mensen. Hoe ze het beste uit hun mensen kunnen halen – en daarmee het beste uit de organisatie.

Onze Organisatie

Investors in People Nederland is hét aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties die Investors in People willen zijn.

Investors in People Nederland is de licentiehouder voor Nederland en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening, coördinatie en kwaliteitshandhaving rondom deze erkenning voor goed werkgeverschap.

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen organisaties in Nederland die Investors in People (willen) zijn en uitdragen dat succes bereikt wordt door het talent van de mensen in de organisatie de ruimte te geven.

Met het IiP TEAM NL dragen wij bij aan het succes van organisaties. IiP TEAM NL  is een netwerk van partners en erkende Investors in People Practitioners,  organisatieadviseurs, trainers, coaches, mediators en assessoren.